اطلاعیه ها

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت دانلود (بارگیری) فایل  استاندارد فعالیتهای کشاورزی (استاندارد ۲۶) بر روی لینک ذیل کلیک کنند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت دانلود (بارگیری) فایل  استاندارد فعالیت های ساخت املاک (استاندارد ۲۹) بر روی لینک ذیل کلیک کنند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت دانلود (بارگیری) فایل  استاندارد طرح های مزایای بازنشتگی (استاندارد ۲۷) بر روی لینک ذیل کلیک کنند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت دانلود (بارگیری) فایل  استاندارد فعالیت های بیمه عمومی (استاندارد ۲۸) بر روی لینک ذیل کلیک کنند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت دانلود (بارگیری) فایل های حسابداری بین المللی بر روی لینک های ذیل کلیک کنند.

با عضویت در کانال تلگرام سایت آموزش مجازی حسابداری روزانه آموزش رایگان حسابداری ببینید.  https://t.me/virtualaccounting  

پاسخی بگذارید